negatieve rente

Een lokale munt voor Breda is een tweede betaalmiddel. Dus als de euro stopt met stromen is ernog een ruilmiddel waar de doorstroom niet onder druk staat

De huidige malaise komt voort uit een gebrek aan kredietverlening

  • óf doordat banken het te duur vinden om krediet te verlenen door strengere regelgeving
  • óf gebrek aan bereidheid krediet te vragen van de actoren in de economie, omdat zij juist schuld willen aflossen

Dat heeft tot gevolg dat het geld stopt met stromen.

 

 

 

 

 

 

De centrale banken proberen banken te dwingen meer krediet te verlenen om het geld weer aan het stromen te krijgen, maar als overheden, bedrijven en particulieren geen nieuwe schuld aan willen gaan, is dat net zo effectief als proberen te duwen aan een touwtje.

Hoe de Bredase Munt het tij keert

Wat een lokale Bredase munt aan deze malaise verandert is tweeledig

  1. Allereerst brengt een lokale munt voor Breda een tweede betaalmiddel in omloop
    Dus als de euro om wat voor reden dan ook stopt met stromen (bijvoorbeeld: mensen en bedrijven zijn bang dat ze in de toekomst minder inkomsten zullen hebben, en gaan dus meer sparen en minder lenen, wat juist de doorstroom belemmert en de angst als een ‘self-fulfilling prophecy’ werkelijkheid maakt) is er, zoals bij de WIR in Zwitserland, nog een ruilmiddel waar de doorstroom niet onder druk staat.
    Een crisis kan zo voorkomen worden (academisch onderzoek laat zien dat dit in Zwitserland ook zo is)
  2. De reden dat de doorstroom bij het Internationale Circuit van Lokaal Geld niet onder druk staat is dat de kredietverlening op een fundamenteel andere wijze geregeld is: de kredietnemer hoeft geen rente meer te betalen om de kosten van kredietrisico en systeem (bijv. servers en admin) te dragen, maar die kosten worden gezamenlijk gedragen door alle leden van het systeem.

Dat betekent dat degene die het geld in eerste instantie aan het rollen brengt, namelijk de kredietnemer, veel minder belemmering heeft om:

  1. het krediet aan te gaan
  2. met dat krediet op de lange termijn/duurzaam te gaan investeren

Zorgen voor elkaar

Het kan dus bijvoorbeeld ook nuttig zijn voor een groepje bedrijven dat vaak zaken doet samen te komen en af te spreken dat één bedrijf krediet neemt, dat vervolgens binnen de groep wordt uitgegeven.

Zo zorg je er samen voor dat het geld van het krediet de kant van jouw groepje op stroomt. Daarna stroomt het verder in de lokale economie en kan het weer bij andere klanten van datzelfde groepje bedrijven terecht komen.