De lokale munt is goed voor CO2-reductie

Wat als we een lokaal geldsysteem opzetten – zonder rente – waarbij een keten van samenwerkende bedrijven elkaar geld lenen zodat de afhankelijkheid van de banken significant wordt verkleind? Geld zou echt publiek geld worden. Een dergelijk systeem zou de schuldenlast drastisch verminderen – zowel publieke als private schulden – en de wereld economie veel stabieler maken.

Klimaatverandering begint bij CO2 reductie. Niet eenvoudig met een paar vulkanen die op uitbarsten staan. Maar toch … Een lokaal geldsysteem helpt de CO2 terug te dringen. Goed voor ons en goed voor onze kinderen en kleinkinderen.

Als het gaat om de opwarming van de aarde, weten we dat het echte probleem niet alleen fossiele brandstoffen zijn. Het is het gevolg van de eindeloze groei die in ons economisch systeem is ingebouwd. Als de wereldeconomie niet groeit met ten minste 3% per jaar, dan storten we weer in de volgende crisis.

Dat betekent dat we de omvang van de economie om de 20 jaar moeten verdubbelen, gewoon om te blijven drijven. Je snapt wel dat deze exponentiële groei weinig zin heeft, gezien de grenzen van onze eindige planeet.

CO2 en meer

Snelle klimaatverandering is het meest voor de hand liggende symptoom van deze tegenstrijdigheid, maar we zien een temperatuurverhoging door meer CO2, bomen kunnen het niet meer terugzetten naar zuurstof omdat hele regenwouden worden gekapt met alle gevolgen van dien: woestijnvorming en soorten sterven uit in een alarmerend tempo. Onze consumptie zorgt ervoor dat hun leefgebieden instorten. De oplossing lijkt duidelijk: ons economisch systeem is niet verenigbaar met het leven op deze planeet.

BBP

Hoe kunnen we de wereldeconomie herontwerpen om het in overeenstemming te brengen met de principes van de ecologie? De meest voor de hand liggende antwoord is om te stoppen met het gebruik van het BBP naar economische vooruitgang te meten en te vervangen door een meer doordachte maatregel – die goed is voor de ecologische en sociale impact van de economische activiteit.

Vooraanstaande economen als Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz pleitten al jaren geleden voor dergelijke veranderingen. Het wordt tijd dat we luisteren.

Schuld

Maar het vervangen van het BBP is slechts een eerste stap. Echter; de belangrijkste motor van de groei is de schuld. Schuld is de reden dat de economie moet groeien. Onze schulden groeien exponentieel – dus als een persoon, als bedrijf en als land. De economie moet groeien om onze schulden af te lossen. Zonder groei, stapelt de schuld zich op en dit leidt uiteindelijk tot een economische crisis.

Moeten we dan een deel van de schulden kwijtschelden? Dit zou slechts een korte-termijn oplossing zijn; het zou niet om de echte kern van het probleem oplossen: dat het mondiale economische systeem draait op geld dat eigenlijk schuld is.

Fractional reserve banking

Dit klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is heel simpel. Wanneer je een bank inloopt om een lening af te lossen, ga je ervan uit dat de bank jou geld leent omdat dat  geld ergens in een kluis opgeslagen ligt. Bijvoorbeeld omdat het verzameld is uit de deposito’s van andere mensen. Maar dat is niet hoe het werkt. Banken hebben slechts reserves ter waarde van ongeveer 10% van het geld dat ze uitlenen. Met andere woorden, banken lenen 10 keer meer geld uit dan ze in werkelijkheid zijn. Dit staat bekend als fractional reserve banking.

Dus waar komt al dat extra geld vandaan?

Banken maken geld. Dit is goed voor ongeveer 90% van het geld dat in onze economie op dit moment circuleert. Het is niet gemaakt door de overheid: het is gemaakt door commerciële banken in de vorm van leningen. Met andere woorden, bijna elke euro die door onze handen gaat vertegenwoordigt iemands schuld. En elke euro van die schuld moet met rente worden betaald. Omdat ons geld systeem is gebaseerd op schulden, is de groeiverplichting ingebakken. Met andere woorden, is ons geldsysteem is debet aan meer CO2 en het opwarmen van de aarde.

Zodra we dit te realiseren, komt de oplossing in zicht: banken zouden meer reserves moeten hebben.

Nieuw geldsysteem

Maar er is een nog spannender oplossing die we kunnen overwegen. We konden schulden op basis van valuta helemaal afschaffen en een nieuw geldsysteem ontwerpen – zoals de Parel – volledig vrij van intrinsieke schulden. Nieuw geld komt dan in de reële economie in plaats van speculatief geld waar alleen mega-rijken van profiteren.

Wat als we een lokaal geldsysteem opzetten – zonder rente – waarbij een keten van samenwerkende bedrijven elkaar geld lenen zodat de afhankelijkheid van de banken significant wordt verkleind?

Geld zou echt publiek geld worden.

Een dergelijk systeem zou de schuldenlast drastisch verminderen – zowel publieke als private schulden – en de wereld economie veel stabieler maken.

We stoppen de groeiverslaving

Als we onze groeiverslaving stoppen, stopt de klimaatverandering. Hiermee wordt een lokaal geldsysteem net zo belangrijk als overstappen naar hernieuwbare brandstoffen. Bovendien krijgt de circulaire, lokale economie hiermee een boost.

Hiermee maken we geen vrienden natuurlijk. Als we verschuiven naar een positief lokaal geldsysteem, dan verliezen banken hun macht om letterlijk ‘geld uit het niets’ te maken. De rijken profiteren niet langer van zogeheten asset bubbles en geen van deze groepen zou blij zijn met dit vooruitzicht. Maar als we een eerlijkere, ecologisch verantwoorde economie willen opbouwen, dan moeten ons nu verenigingen in een eigen lokaal gezond, rentevrij geldcircuit. Het kan nu al. Doe mee met de Parel: onze samenleving, onze toekomst met ons geld.  

BoekenTip: ‘Geld komt uit het niets’

In Geld komt uit het ‘niets’ legt de econoom Ad Broere op begrijpelijke en niet-academische wijze uit waarom het essentieel is voor de toekomst van aarde en mens om te breken met het huidige financiële stelsel en hij beschrijft mogelijkheden waarop we die toekomst veilig kunnen stellen.

Heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat het midden oosten in brand staat?

Broere legt uit hoe de wereld geregeerd wordt door slechts een klein aantal families. Hun kapitaal en hun macht nemen elk jaar toe. Waarom? Omdat ze zich verrijken aan chaos in de wereld.

In dit boek komen de BIS Bank, George Soros en alternatieven op het huidige geldsysteem, uitgebreid aan orde. Het maakt duidelijk hoe groot de macht van dit kartel eigenlijk is en daarbij worden de belangrijkste namen en families genoemd die dit kartel vormen.

Dus is het essentieel is om te breken met het huidige geldstelsel. @ander geld is een haalbaar alternatief volgens Broere.

Een uitstekend gedocumenteerd, idealistisch en inspirerend boek, dat ruime aandacht verdient.